نحوه‌ی قرار دادن ویدئو در توضیحات صفحه‌ی رویداد

احتمالاً برای شما هم پیش آمده است که بخواهید ویدئویی را در صفحه‌ی توضیحات رویدادتان قرار دهید و رویدادتان را با استفاده از یک ویدئو معرفی نمایید.

در این راهنمای ویدئوی با هم خواهیم دید که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهای ایوند این کار را انجام داد.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟