آیا ایوند اسپانسر رویدادها می‌شود؟

معمولا ایوند اسپانسر رویدادها نمیشود. ولی اگر فکر میکنید که رویدادتان به دلایل مختلف احتیاج به اسپانسرشیپ دارد، میتوانید فرم زیر را پر کنید. شاید ما بتوانیم برای شما اسپانسر پیدا کنیم:

پر کردن فرم

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟