مکانیسم مالی در ایوند چگونه است؟

مکانیسم مالی در ایوند بدین شکل می باشد :

  • برای رویدادهای رایگان استفاده از پنل ثبت نام ایوند کاملاً رایگان است.
  • چنانچه رویدادی غیر رایگان باشد و تراکنش مالی داشته باشد، هنگامی که شرکت کنندگان بلیتی را خریداری می کنند، وجه پرداخت شده توسط آنها به حساب ایوند منتقل میشود.
  • .برگزارکننده ی رویداد میتواند در هر زمان (چه قبل از برگزاری رویداد و چه بعد از برگزاری رویداد) و به دفعات نامحدود درخواست تسویه حساب بدهد .
  • هنگامی که این درخواست از طریق پیشخوان مدیریت رویداد توسط شما داده شود، 96% از مبلغی که تا آن لحظه در حساب موجود می باشد، برای برگزارکننده از طریق شبا واریز خواهد شد.
  • با توجه به عملیات بانکی حدوداً24 ساعت بعد وارد حساب برگزارکننده میشود.
  • 4% درصد از آن مبلغ به عنوان کارمزد ایوند کسر خواهد شد.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟