چطور می توانم با کد ادغام با سایت در سایت خودم، لیست سایر رویدادهایم را داشته باشم؟

«ایوند» ابزاری را فراهم کرده است که با استفاده از آن میتوانید لیست تمام رویدادهایتان را در سایت خود به مخاطبینتان نمایش دهید. کافی است وارد پیشخوان مدیریت رویداد مد نظرتان شوید و از بخش تنظیمات کدهای ادغام با سایت را انتخاب کنید و کد iframe موجود در این قسمت را در جایی مشخص از وب سایت خود قرار دهید. با این روش، شما امکان درج لیست سایر رویدادهایتان را در سایت خود دارید.

4

5
چطور می توانم با کد ادغام با سایت در سایت خودم ثبت نام داشته باشم؟ 
چطور می توانم با کد ادغام با سایت در سایت خودم لیست شرکت کنندگان رویدادم را داشته باشم؟

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟