چگونه می توانم فاکتور بلیت خریداری شده را دریافت کنم؟

هدف: دریافت فاکتور بلیت خریداری شده

وجهی که شما بابت خرید بلیت رویداد پرداخت می‌کنید، جزو درآمدهای ایوند نیست و جزو درآمدهای برگزارکننده ی رویداد است، لذا ایوند بابت پرداختی که جزو درآمدهایش محسوب نمی‌شود، از لحاظ قوانین حسابداری نمی‌تواند به شما فاکتور رسمی دهد.

دریافت رسید پرداختی در ایوند:

شما می‌توانید رسید پرداختی که در وب سایت داشتید را مشاهده نمایید.

1- از اینجا وارد «صفحه بلیت های من» شوید.

2- بخش «رسیدهای بلیت» را انتخاب کرده سپس روی گزینه «جزییات» کلیک بفرمایید.

دریافت فاکتور رسمی:

برای دریافت فاکتور رسمی، در صفحه رویداد، روی گزینه تماس کلیک کنید و برای دریافت فاکتور، با برگزار کننده ارتباط بگیرید.

 

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟