پیشخوان چیست و چه اطلاعاتی به من می‌دهد؟

هدف ابزار: تعداد بلیت های فروخته شده، میزان درآمد، آنالیز بازدید گوگل و …

راه دسترسی به پیشخوان: صفحه رویدادهای من > گزینه مدیریت رویداد مورد نظر را بزنید.

توضیح بخش های پیشخوان:

  • لینک: در ابتدای صفحه میتوانید لینک رویداد خود را به دلخواه تغییر داده و انتشار دهید.

  • آمار: مشاهده فروش بلیت، درآمد و بازدید از صفحه رویداد. همچنین با زدن گزینه «نمودار» میتوانید آمار را به صورت روزانه طی یک هفته اخیر مشاهده کنید.

  • آنالیز گوگل: آمار دقیق‌تر رویداد در جدول آما و آنالیز گوگل برای پیدا کردن کنال های تبلیغاتی موثر و تبلیغ هدفمندتر

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟