علی رغم کسر پول از حسابم، پیامک و ایمیلی مبنی بر خرید دریافت نکردم.

هدف: بررسی پرداخت ناموفق درگاه بانکی

توضیحات:پس از پرداخت در درگاه بانکی، بانک شما را به وب سایت ایوند بازمی‌گرداند و پرداخت تکمیل می‌شود. اگر بانک شما را به وب سایت ایوند بازنگرداند، پرداخت ناموفق بوده است.

اگر پرداخت از سمت بانک ناموفق باشد، مبلغ پرداختی حداکثر 72 ساعت بعد از طرف بانک به حساب شما برمیگردد.

جهت بررسی پرداخت، با ما تماس بگیرید.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟