نحوه ی ساخت بلیت و کد تخفیف در ایوند

برای اینکه بتوانید از طریق ایوند ثبت نام داشته باشید باید در ابتدا بلیت تعریف نمایید.

تعداد زیادی از برگزارکنندگان برای افزایش فروش خود از ابزار کد تخفیف استفاده می کنند. شما میتوانید به دو شکل کد تخفیف داشته باشید

اول به شکل عمومی، که در این صورت شما یک کد تخفیف تعریف میکنید و هر فرد با در اختیار داشتن آن کد میتواند از تخفیف استفاده کند.
و دوم به شکل خاص و انبوه، که در این صورت شما میتوانید هر تعدادی که تمایل دارید کد تخفیف تعریف کنید اما هر کد تنها قابلیت استفاده برای یک فرد را دارد.

در ویدئوی زیر با نحوه ی ساخت بلیت و کد تخفیف در ایوند آشنا می شویم.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟