فاکتور به نام چه کسی صادر میشود؟

فاکتور به نام چه کسی صادر میشود؟

شما به عنوان برگزارکننده رویداد هنگامی که قصد تسویه حساب با ایوند را داشته باشید باید به پنل مدیریت رویدادتان مراجعه کنید و از منوی ستونی سمت راست گزینه حسابداری را انتخاب نمایید و اطلاعات حساب بانکی تان را وارد کنید تا ما بتوانیم تسویه حساب شما را انجام دهیم.
فاکتوری که شما دریافت میکنید مطابق با  اطلاعات حساب بانکی هست که شما در زمان تسویه حساب در اختیار ما میگذارید.
پس توجه داشته باشید که بعد از برگزاری رویداد و تسویه حساب ما نمیتوانیم فاکتوری متفاوت با اطلاعات بانکی وارد شده را در اختیار شما قرار دهیم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟