فاکتور به نام چه کسی صادر میشود؟

هدف: مشخص کردن اطلاعات فاکتور

توضیحات: فاکتوری که شما دریافت میکنید مطابق با  اطلاعات حساب بانکی هست که شما در زمان تسویه حساب در اختیار ما میگذارید. این فاکتور، رسمی است و ایوند این اطلاعات را به اداره مالیات و دارایی افشا می‌کند.

نحوه تسویه حساب:

1- از اینجا وارد «پنل مدیریت» رویداد شوید.

2- در منوی سمت راست، «حسابداری» و در زیرمنوی باز شده، «اطلاعات حساب بانکی» را انتخاب کنید. راهنما

3- اطلاعات فردی که میخواهید فاکتور به نام ایشان صادر شود را وارد کنید.

نکته مهم: بعد از برگزاری رویداد و تسویه حساب، ما نمیتوانیم فاکتوری متفاوت با اطلاعات بانکی واردشده را صادر نماییم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟