عدم دریافت ایمیل و پیامک از ایوند

هدف ابزار: مدیریت ایمیل ها و پیامک ها

بر اساس اطلاعاتی که کاربران در حساب کاربری‌شان در خصوص علاقه‌مندی به دسته‌های خاصی از رویدادها، ایوند رویدادهایی که با علاقه‌مندی کاربران یکسان است را برای آن‌ها ارسال می‌کند.

ایمیل‌های ارسالی از طرف ایوند، به صورت کامل قابل مدیریت هستند. یعنی شما می‌توانید تنظیم کنید که تمایل به دریافت چه نوع ایمیلی دارید و کدامیک را نمی‌خواهید که دریافت نمایید.

برای اعمال این تنظیمات کافیست تا در بخش حساب کاربری، وارد بخش “تنظیمات اعلان‌ها” شوید و در آن‌جا نسبت به این امر مبادرت ورزید.

جزییات چگونگی انجام این کار در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.

 

در موضوع امکانات حساب کاربریشرکت‌کننده‌ی رویداد هستم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟