شرایط پس دادن بلیت چگونه است؟

شرایط عودت بلیت توسط برگزارکننده ی رویداد تعیین می‌شود. سیاست عودت وجه برگزارکنندگان مختلف با یکدیگر متفاوت است.

برای ارتباط با برگزارکننده می توانید در سمت چپ از صفحه ی رویداد ،زیر لوگوی برگزارکننده راه های تماس با او را پیدا کنید.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟