ساخت رویداد در ایوند چگونه است؟

ساخت رویداد در ایوند بسیار ساده است.برای اطلاع از چگونگی ساخت رویداد و همچنین استفاده از امکانات ایوند در این خصوص می توانید ویدئوی زیر را مشاهده نمایید.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟