ساخت رویداد در ایوند چگونه است؟

ساخت رویداد در ایوند به دو صورت حضوری و آنلاین (وبینار)  امکان پذیر است.برای اطلاع از چگونگی ساخت رویداد حضوری و همچنین استفاده از امکانات ایوند در این خصوص می توانید ویدئوی زیر را مشاهده نمایید.

 

رویداد آنلاین به ذو صورت میتوانید تعریف کنید:

  1. برگزاری از طریق سیستم وبینار ایوند
  2. برگزاری از طریق سیستم وبینار شخصی

در قسمت اطلاعات وبینار صفحه ایجاد رویداد،نوع برگزاری  وبینار را انتخاب نمایید. برای فعال کردن  سیستم وبینار ایوند برحسب ظرفیت و ساعت انتخابی شما هزینه فعالسازی محاسبه میشود و بعد از پرداخت،  وبینار شما فعال خواهد شد.
برای استفاده از سیستم وبینار شخصی  اطلاعات وبینار شخصی خود را وارد کنید، اطلاعات وارد شده توسط شما جهت اطلاع رسانی به شرکت کنندگان شما میباشد. با پرداخت  هزینه ۵۳,۴۱۰ تومان  رویداد شما در سایت منتشر میشود.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟