رویداد های من

برای مشاهده و مدیریت رویداد های خود -پس از ورود به حساب کاربریتان- از فهرست سمت راست «رویداد های من» را انتخاب کنید. در صورتی که بخواهید رویدادی مشابه رویداد قبل ایجاد کنید، در این قسمت میتوانید از امکان کپی رویداد استفاده کنید.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟