رویداد های من

برای مشاهده و مدیریت رویداد های خود -پس از ورود به حساب کاربریتان- از فهرست سمت راست «رویداد های من» را انتخاب کنید. در صورتی که بخواهید رویدادی مشابه رویداد قبل ایجاد کنید، در این قسمت میتوانید برای رویداد حضوری جهت ایجاد رویداد حضوری و برای ایجاد رویداد وبینار جهت ایجاد رویداد وبینار از امکان کپی رویداد استفاده کنید.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟