رویدادهای نشان شده

هدف ابزار: رویداد خاصی را از بین بقیه‌ی رویدادها جدا نمایید تا بعداً ساده تر آن را پیدا کنید.

مسیر استفاده: پس از لاگین شدن، در صفحه ی رویداد روی گزینه‌ی نشان کردن کلیک نمایید.

رویدادهای نشان شده در کجا قرار دارند؟

لینک مستقیم: کلیک کنید

لاگین در ایوند> کلیک روی نامتان در بالای صفحه سمت راست > حساب کاربری > از منوی سمت راست، «رویدادهای نشان شده» را بزنید

در موضوع امکانات حساب کاربریشرکت‌کننده‌ی رویداد هستم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟