با کنسل شدن رویداد، مسائل مالی چگونه خواهد شد؟

وظایف برگزارکننده:

  • مسئولیت اطلاع رسانی کنسل شدن رویداد، به تمامی شرکت کنندگان، از طریق تماس تلفنی یا پیامک به عهده شماست.
  • برای اطلاع رسانی، به هیچ عنوان از ایمیل استفاده نکنید.
  • اگر رویداد شما پولی است، اطلاعات مالی شرکت کنندگان را اخذ کرده و مبلغ را به حساب ایشان بازگردانید.

تسویه حساب با ایوند:

پس از دریافت اطلاعات حساب شرکت کنندگان، در پنل مدیریتی رویداد، درخواست تسویه حساب دهید تا بتوانید هزینه را به شرکت کنندگان پرداخت نمایید.

نکته: کسر شدن کارمزد ایوند، ارتباطی به برگزاری یا لغو رویداد ندارد.

لینک مرتبط: چگونگی لغو رویداد و اطلاع رسانی به شرکت کنندگان

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟