دریافت فاکتور فروش رویداد

هدف: دریافت فاکتور کارمزد ایوند در فروش رویداد شما

پس از اینکه رویداد شما موفق به فروش بلیت شد، شما می‌توانید از ایوند درخواست تسویه‌حساب دهید. بر اساس هر تسویه‌حسابی که انجام می‌شود، ایوند فاکتوری بر حسب 4% میزان فروش شما به علاوه 1250 تومان بابت هر بلیت در آن تسویه حساب، برای شما صادر می‌نماید که محل درآمد ایوند و جزو اقلام هزینه‌های شماست.

توجه داشته باشید که این فاکتور، رسمی است و ایوند این اطلاعات را به اداره مالیات و دارایی افشا می‌کند.

برای دریافت فاکتور فروش رویداد:

1- از صفحه رویدادهای من وارد بخش «مدیریت» شوید.

2- از منوی ستونی سمت راست گزینه‌های «حسابداری» و «اطلاعات حساب بانکی» را انتخاب نمایید.3- در این بخش می‌بایستی تمامی اطلاعاتی که از شما خواسته شده است را پر نمایید.

4- دکمه آبی رنگ ذخیره اطلاعات را بزنید.

5- پس از تکمیل اطلاعات این بخش، از منوی ستونی سمت راست، گزینه‌ی «تراکنش های قبلی» را انتخاب نمایید.

فاکتور تسویه حساب یک ساعت پس از اتمام رویداد صادر می‌شود.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟