درخواست تسویه زده ام، اما وجهی به حسابم واریز نشده است.

پرداخت ها در ایوند از طریق شماره شبا و انتقال پایا انجام می شود.از زمانی که شما  درخواست تسویه حساب می‌کنید تا زمانی که پول به حساب شما واریز شود به طور استاندارد 24 ساعت کاری و حداکثر ظرف 48 ساعت کاری انجام می‌شود.چنانچه از این زمان گذشته و هنوز پولی به حساب شما واریز نشده، چنانچه از درست بودن اطلاعات حساب بانکی که وارد کرده اید مطمئن هستید،  با شماره تماس 43407788 با ما در تماس باشید تا مورد بررسی قرار گیرد و مشکل آن رفع گردد.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟