درخواست تسویه زده ام، اما وجهی به حسابم واریز نشده است.

پرداخت ها در ایوند از طریق شماره شبا و انتقال پایا انجام می شود.

زمان موردنیاز برای واریز وجه به حساب شما، 1 تا 2 روز کاری پس از ثبت درخواست تسویه حساب است.

اگر از این زمان گذشته و واریز صورت نگرفته، پس از بررسی اطلاعات حساب خود، با ما تماس بگیرید.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟