خرید بلیت از ایوند چگونه است؟

برای شرکت در رویدادها شما نیاز دارید تا بلیت تهیه کنید.

برای مشاهده ی چگونگی این کار از شما دعوت می کنیم تا ویدئوی زیر را مشاهده بفرمایید.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟