تغییر زمان و مکان رویداد چه پیامد هایی خواهد داشت؟

اگر برگزارکننده زمان و مکان برگزاری رویداد را تغییر بدهد، برای شرکت کنندگان ایمیل و پیامک اطلاع رسانی مبنی بر تغییر زمان و مکان ارسال خواهد شد.

با تغییر زمان و مکان رویداد، شرکت کننده این حق را دارد چنانچه نتواند در زمان و مکان جدید اعلام شده حضور پیدا کند، وجه پرداختی خود را از برگزارکننده مطالبه کند.

برای اطلاعات کاملتر می‌توانید شرایط و قوانین استفاده از ایوند را مطالعه نمایید.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟