تغییر زمان و مکان رویداد چه پیامد هایی خواهد داشت؟

هدف: اطلاع رسانی تغییر در زمان یا مکان برگزاری

توضیحات: هنگامیکه برگزارکننده زمان و مکان برگزاری رویداد را تغییر دهد، ایمیل و پیامک اطلاع رسانی برای شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد.

اگر شرکت‌کننده نتواند در زمان و مکان جدید حضور پیدا کند، میتواند وجه پرداختی خود را از برگزارکننده مطالبه کند.

شرایط و قوانین استفاده از ایوند

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟