زمان و نحوه‌ اجرای تبلیغات

زمان مناسب برای آغاز تبلیغات رویداد، مخصوصا استفاده از ابزار هدفگیری مجدد (ریتارگتینگ)، حدود سه هفته پیش از شروع رویداد است.

  • زمان اجرای اسلایدر و رویدادهای مشابه در روز انتخابی شما و به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.
  • زمان اجرای سایر سفارش‌ها، حداکثر ۲ روز کاری پس از ثبت سفارش است.

 

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟