چطور می توانم به بلیت هایم دسترسی داشته باشم؟

هدف این صفحه: ورود به وبینار، مشاهده جزئیات بلیت، انتقال بلیت به شخص دیگر، رسیدهای بلیت و …

آدرس مستقیم صفحه: صفحه بلیت های من

مسیر صفحه «بلیت های من» در سایت:

1- ورود به حساب کاربری در سایت ایوند

2- از فهرست سمت راست وارد قسمت «بلیت های من» شوید.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟