اضافه کردن برچسب‌ها و کلمات کلیدی به رویداد

هدف: مخاطبین احتمالی از طریق جست‌وجو در سایت ایوند یا موتورهای جست‌وجو مثل گوگل، رویداد شما را پیدا کنند.

مسیر اضافه کردن برچسب:  صفحه ایجاد رویداد (حضوری یا آنلاین) > برچسب رویداد > نوشتن کلمات کلیدی موردنظر

برچسب کلمات کلیدی
برچسب کلمات کلیدی

پیشنهادهای ارائه شده هنگام تایپ، کلمات کلیدی قبلا استفاده‌شده هستند که به شما کمک میکنند تا انتخاب بهتری داشته باشید.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟