ایجاد رویداد در «ایوند»

هدف: ساخت رویداد حضوری یا آنلاین (وبینار)

ساخت رویداد: برای ایجاد رویداد، لازم است ابتدا عضو سایت ایوند شوید و سپس مراحل ایجاد رویداد آنلاین یا حضوری را آغاز کنید.

ساخت رویداد آنلاین (وبینار)

 

ساخت رویداد حضوری

 

در موضوع ایجاد رویدادبرگزارکننده‌ی رویداد هستم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟