اضافه کردن توضیحات رویداد

هدف: افزایش میزان بازدید و فروش رویداد شما

با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت صفحه‌ی اختصاصی هر رویداد روی میزان فروش و جذب مخاطب، همیشه تلاش کرده‌ایم تا امکانات جدیدی را در پنل مدیریت قرار دهیم.

 

 

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟